© Christina Dahlgren

About

Mattishus

Jag är den tredje generationen som tar över Mattishus. Min farmor och farfar köpte år 1950, det då ganska slitna torpet där smeden Mattis en gång hade bott. Sedan har det blivit renoverat, tillbyggt och ombyggt tills det idag är en idyllisk hästgård omgiven av fantastisk natur och härliga ridvägar. Hela familjen är involverad i hundarna, men det är främst jag och min dotter Hannah som är aktiva. Walter Sjölin skrev i sin bok "JORD och KOL" följande:  "Vrams kolfält eller "Billesholmsfältet", som det också kallades, upptäcktes sista gången i början av 1860-talet. En smed, Mattis, som bodde uppe vid Hultet i närheten av Snorrehusen, upptäckte vid brunnsgrävning en 2 fots kolflöts på några få fots djup under markytan. Till en början sökte Mattis själv tillgodogöra sig fyndet genom att sälja kol i småposter. Det berättas sålunda, att han ofta bar kolen i en säck för att leverera dem till köparna. Några större summor kunde det ju inte bli genom dessa kolaffärer, och då Mattis dessutom var fattig, måste han snart giva upp försöket. Wallåkrabolaget fick emellertid meddelande om förhållandet, och under år 1863 lät Billow utföra omfattande undersökningsarbeten uppe vid Hultet."

Christina

Jag är uppväxt på Mattishus med hundar, hästar och de flesta andra djur som man kan finna på en gård. Med mina hästar har jag tävlat många olika grenar, hoppning, dressyr, fälttävlan och de senaste åren westernridning. Hundarna har alltid funnits vid min sida och varit mina följeslagare på gården. 2011 började jag med hundavel i min kennel Mattishus, och sedan har mitt intresse bara ökat. Att försöka få en bra kombination med hane och tik, se valparna födas, finna ett bra hem till dem och sedan få följa dem som vuxna är fantastiskt.

Hannah

Dotter till Christina och fjärde generationen på Mattishus. Hannah är en stor djurvän och älskar alla djur. Hon har nu valt att starta sin egen kennel Gebos, där hon föder upp American staffordshire terrier. Gebo är en runa och dess betydelse är översatt till present, gåva och står för kärlek och partnerskap, 
© Christina Dahlgren

About

Mattishus

Jag är den tredje generationen som tar över Mattishus. Min farmor och farfar köpte år 1950, det då ganska slitna torpet där smeden Mattis en gång hade bott. Sedan har det blivit renoverat, tillbyggt och ombyggt tills det idag är en idyllisk hästgård omgiven av fantastisk natur och härliga ridvägar. Hela familjen är involverad i hundarna, men det är främst jag och min dotter Hannah som är aktiva. Walter Sjölin skrev i sin bok "JORD och KOL" följande:  "Vrams kolfält eller "Billesholmsfältet", som det också kallades, upptäcktes sista gången i början av 1860- talet. En smed, Mattis, som bodde uppe vid Hultet i närheten av Snorrehusen, upptäckte vid brunnsgrävning en 2 fots kolflöts på några få fots djup under markytan. Till en början sökte Mattis själv tillgodogöra sig fyndet genom att sälja kol i småposter. Det berättas sålunda, att han ofta bar kolen i en säck för att leverera dem till köparna. Några större summor kunde det ju inte bli genom dessa kolaffärer, och då Mattis dessutom var fattig, måste han snart giva upp försöket. Wallåkrabolaget fick emellertid meddelande om förhållandet, och under år 1863 lät Billow utföra omfattande undersökningsarbeten uppe vid Hultet."

Christina

Jag är uppväxt på Mattishus med hundar, hästar och de flesta andra djur som man kan finna på en gård. Med mina hästar har jag tävlat många olika grenar, hoppning, dressyr, fälttävlan och de senaste åren westernridning. Hundarna har alltid funnits vid min sida och varit mina följeslagare på gården. 2011 började jag med hundavel i min kennel Mattishus, och sedan har mitt intresse bara ökat. Att försöka få en bra kombination med hane och tik, se valparna födas, finna ett bra hem till dem och sedan få följa dem som vuxna är fantastiskt.

Hannah

Dotter till Christina och fjärde generationen på Mattishus. Hannah är en stor djurvän och älskar alla djur. Hon har nu valt att starta sin egen kennel Gebos, där hon föder upp American staffordshire terrier. Gebo är en runa och dess betydelse är översatt till present, gåva och står för kärlek och partnerskap,