© Christina Dahlgren

Valpar

Mattishus Gina - Hane ej

bestämd

Vi planerar valpar våren/sommaren 2019. Mer information kommer.

Vid flytt kommer valparna

vara:

*Registrerade i SKK med

stamtavla

*Chipmärkta

*Vaccinerade

*Veterinärbesiktigade

*Avmaskade

*Doldafel försäkrade i 3 år

*Valppaket

Vi erbjuder livslång

rådgivning och stöd.

Kontakta oss för mer

information!

Mattishus Dipsy - Hane ej bestämd

Vi planerar valpar våren/sommaren 2019. Mer information kommer.
Tidigare valpkullar Tidigare valpkullar
© Christina Dahlgren

Valpar

Mattishus Gina -

Hane

ej bestämd

Vi planerar valpar våren/sommaren 2019. Mer information kommer.

Vid flytt kommer valparna vara:

*Registrerade i SKK med stamtavla

*Chipmärkta

*Vaccinerade

*Veterinärbesiktigade

*Avmaskade

*Doldafel försäkrade i 3 år

*Valppaket

Vi erbjuder livslång rådgivning och

stöd.

Kontakta oss för mer information!

Mattishus Dipsy - Hane ej

bestämd

Vi planerar valpar våren/sommaren 2019. Mer information kommer.
© Christina Dahlgren