© Christina Dahlgren
I-kullen Hurrelvingens Mr Easter - Mattishus Dipsy Födda 2017 C-kullen Hurrelvingens Mr Easter och Mattishus Dipsy Födda 2017 G-kullen Adidac Crazy Censo - Mattishus Cleo Födda 2017 E-kullen Hurrelvingens Mr Easter och Mattishus Dipsy Födda 2017 F-kullen Hurrelvingens Mr Easter och Mattishus Dipsy Födda 2017 H-kullen Hurrelvingens Mr Easter och Mattishus Dipsy Födda 2017 D-kullen Hurrelvingens Mr Easter och Mattishus Dipsy Födda 2017 B-kullen Hurrelvingens Mr Easter och Mattishus Dipsy Födda 2017 A-kullen Hurrelvingens Mr Easter och Mattishus Dipsy Födda 2017

Tidigare valpkullar